images/azc.jpg

ROODPALEIS op Zolder 4 op 22 oktober en 23 oktober i.s.m. AZC en DNK.

 

 

 

 

 

 images/actiumpayoffroodgrijs.jpg

images/azc2.jpg

images/azc3.jpg

ROZ 5 op 8 en 23 november i.s.m. Cosis en WerkPro. Meer info volgt.

 

  

Achtergrond ROODPALEIS op Zolder

 

We leven in een tijd waarin we voortdurend geconfronteerd worden met een bizar amalgaam aan allerhande problematieken – vluchtelingen, ouderen, jongeren, e.va. -. In de media en beleving van mensen gaat het daarbij altijd om een grootste gemene deler. De individuele mens dreigt van deze sjablonering van persoonlijk leed het slachtoffer te worden.

Het elkaar verhalen vertellen, elkaars levensgeschiedenis herbeleven werkt louterend en schenkt energie. Het luisteren of beleven van elkaars verhalen verandert onze kijk op de werkelijkheid. Misschien komt er daardoor zicht op een uitweg. Voor een ieder persoonlijk.

Het vertellen en delen van verhalen hoeft niet per se in woord of geschrift. Het kan een gebaar zijn, een beweging, een dans, muziek, een lied of een geluid, een beeld, een tekening, een foto, film (fragment) of een voorwerp dat iets essentieels uitdrukt over iemands wezen.

In RoZ3 werkt ROODPALEIS met jongeren. Inhoud en vorm van de workshops passen we aan op de belevingswereld van hen. Maar kern blijft de persoonlijke benadering, het uitnodigen en verleiden van de deelnemers iets wezenlijks van zichzelf prijs te geven, waar we dan een theatrale, een kunstzinnige vorm aan geven.

 

ROODPALEIS op Zolder (RoZ) - heeft als doel mensen die de regie over hun leven kwijt zijn vanuit en met kunst en cultuur in beweging te krijgen.

 

ROODPALEIS/ De Nieuwe Kolk, in nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk, RUG, Vaart Welzijn, Promens Care, Gemeente Assen, Provincie Drenthe, St. Stila.

 

 

 

Festivaldag met Kleine Tederheden in  2019 i.s.m. DNK

 

ROODPALEIS op zolder (2e verdieping Actium) geeft workshops en performances aan Assenaren in kwetsbare positie.

 

ROODPALEIS werkt op intieme en gepassioneerde wijze samen met ouderen, jongeren en vluchtelingen. In deze workshops komen mensen uit deze groep samen met kunstenaars. De workshops hebben twee doelen.

Enerzijds het delen van persoonlijke herinneringen (mondelinge overlevering van verhalen / oral history). Daarnaast worden in korte tijd de verhalen omgezet tot kunstwerken. De deelnemer kan trots zijn op wat ze heeft bereikt en dit delen met het publiek.
Deze schoonheid wordt zichtbaar in de performances en expositie.

Uit het beschikbaar komend materiaal bouwt ROODPALEIS in 2018/2019 de multimediale theatervoorstelling Kleine Tederheden, waarin de deelnemers van de workshops naast professionele acteurs, dansers en musici spelen.

Betsy Torenbos laat gewone mensen in het theater verhalen vertellen. Daarmee gaat ze terug naar de oorsprongen van de kunst. Het vasthouden en overdragen van ervaringen is een van de eerste opgaven voor de mens. In de oudste tijden was daarvoor geen andere methode dan het vertellen. Zij die levenservaring hadden gaven verzamelden op gezette tijden jongeren om zich heen om hen te vertellen wat zij geleerd hadden. Dikwijls waren dat verhalen die zij zelf ook weer van de generatie voor hen hadden vernomen. De bedoeling was dat die verhalen beklijfden. Daarvoor moesten zij aan bepaalde eisen voldoen. Een muzikale structuur was belangrijk: herhalingen, ritmiek, klankkleur. Gebruik van beelden en tot de verbeelding sprekende vergelijkingen. Ook het uitbeelden van onderdelen uit de verhalen was een hulpmiddel. Met die laatste stap groeide uit de verhaaltraditie het theater.  (Kees Vuyk, filosoof)

 

Concept, regie, artistieke leiding: Betsy Torenbos

Dramaturgie: Jo Willems, redactie

Videotechniek: Martin L.A. Lambeek

Audio: Lammert Broekema

Kunstenaars: Guus Slauerhoff, Harry Cock, Friso Keuris e.a.


 

2017/2018

 

ROZ 1

Samenwerking met Interzorg en Vaart Welzijn 

 

*donderdag 28 september 2017 - workshop (besloten)

* zondag 8 oktober 2017 -  performance (openbaar)

 

ROZ 2

Samenwerking met Vluchtelingenwerk en Gemeente Assen

 

* 19 november 2017 en 10 december (ontmoetingen)

* 21 januari 2018 - workshop (besloten)

* 28 januari 2018 - performance (openbaar)

 

ROZ 3 

Samenwerking met Promens Care, Vaart Welzijn en RUG

 

*Maandag 23 april - 15:00-17:00

*Maandag 14 mei - 15:00-17:00

*Dinsdag 22 mei (i.v.m. Pinkster maandag) - 15:00-17:00 - eten - 18:00-20:00 

*Zondag 27 mei - 12:00-12:30 / na afloop eten en drinken